Cafe Columbia

KISA EMIGRANTMUSEUM - CAFÉ COLUMBIA

Kisa Emigrantmuseum - Café Columbia

"Kisa Emigrantmuseum har tillkommit för att bevara minnet av den första stora gruppen utvandrare från Sverige till USA och efterföljande emigranter från Östergötland och norra Småland.

Denna första grupp utgick från Kisa och leddes av den 55-årige bonden och byggmästaren Peter Cassel från Bjerkeryd i Kisa socken. Han hade starkt påverkats av den radikale apotekaren på Kisa apotek, Carl Sundius. Sundius hade utbildat sig i Tyskland och där tagit del av de liberala idéerna och drömmen om "frihetens land". I Kisa ageterade han livligt för sina åsikter och blev god vän med Peter Cassel. Cassel hade även läst norrmannen Hans Gassmans artiklar från Aftonbladet och kapten Polycarpus von Schneidaus brev från Wisconsin till halvsystrarna på Mjellerums gård, som låg granne med Cassels Bjerkeryd. All den påverkan gav Cassel positiva intryck av det fria landet i väster. Han samlade sin familj och några goda vänner, tillsammans 21 personer och en tidig majmorgon 1845 begav de sig till Göteborg där gruppen utökades med 4 personer. I Göteborg steg gruppen ombord på briggen Superb, som förde dem över Atlanten till New York på åtta veckor. Cassels grupp på 25 personer kom sedan att grunda den första svenska kolonin i Iowa. De kallade den New Sweden.

År 1846 startade apoterkare Sundius Sveriges första rese- och emigrantbyrå i Kisas dåvarande apotek, nu Café Columbia. Peter Cassels entusiastiska brev till Sundius och Cassels svågrar och bror spreds på Kisa marknad i orginal och avskrifter. Dessa brev och Cassels brev till Östgöta Correspondenten väckte ett enormt intresse och många utvandrade. Åren 1845-1915 utvandrade från Kisa socken 1.361 personer".

Kisa Emigrantmuseum - Interiör

"Museet består i huvudsak av gåvor och depositioner. I Kinda kommunbibliotek förvaras ett emigrantarkiv bestående av amerikabrev, foton, genealogiska tabeller över emigranter och böcker om emigrationen. Muséet lyder under Kinda kultur- och fritidsnämnd.

Det är i huvudsak dessa amerikabrev som samlades in vid grundandet av muséet och senare med kompletteringar/gåvor som ligger till grund för den svenska delen i projektet EMILE.

Namnet Café Columbia tillkom 1921 då svenskamerikanskan Dorothea Florén kom hem från Amerika och öppnade ett café i lokalerna. Hon lät döpa caféet till Café Columbia utan att veta att huset en gång varit emigrantbyrå".

Källa: Kulturarv Östergötland

24 mar 2014