Carl Larsson

28 maj 1853 föddes Carl Larsson föddes i en oansenlig familj vid Prästgatan 78 i Gamla stan. Under hans uppväxttid bodde föräldrarna på Ladugårdslandet, i början vid Grevgatan och efteråt vid Grev Magnigatan. När han var tretton år anmodade hans lärare honom att söka som elev vid Konstakademien. Carl Larsson studerade vid Konstakademien mellan 1869-76. För att förtjäna sitt levebröd var han tvungen att samtidigt arbeta för sitt uppehälle. Han försörjde sig som bland annat retuschör hos en fotograf.

1872-76 var han ofta medarbetare som grafiker för skämttidningen Kasper. 1876 tillerkändes Carl Larsson medalj för sin målning Sten Sture befriar drottning Kristina ur fångenskapen. Han illustrerade bland annat H. C. Andersens sagor (1875-76), Topelius Fältskärns berättelser (1883-84), Anna Maria Lenngrens dikter (1884). Även efter sina första framgångar kom han att i ibland arbeta som illustratör, bland annat till Elias Sehlstedts dikter (1893) och Viktor Rydbergs Singoalla (1894).[

Carl Larsson flyttade till Paris 1877. Under sin tid där levde han i fattigdom. Efter att desillusionerad återvänt till Stockholm och i två år ha livnärt sig på illustrationsuppdrag, reste han igen till Paris 1880 och började måla. I ett brev hade konstprofessorn Scholander i mars 1881 givit honom rådet att lägga all excentricitet åt sidan och "Måla en studie, helt enfaldig, så att du måste blygas över densammas brist på originalitet, under det du dock tycker att den ser ut som ett stycke verklighet". Detta uppdrag gav Larssons uppehåll i Paris mål och betydelse. I närheten av Paris, blev den lilla målarbyn Grez-sur-Loing i närheten av Fontainebleau hans hemvist under paristiden. Han utvecklade sin egen stil och akvarellen blev hans specialit

wikipedia.org/wiki/Carl_Larsson

 

28 maj 2014