Djävulen och studenterna

Djävulen och studenterna

Konst i Ulleråkers sjukhusarkiv

 

Ulleråkers sjukhusarkiv 1754-1969 består av fem delarkiv; direktionens, intendentens, sjukhuschefens, överläkarens och sjukhuspredikantens arkiv. I de tre förstnämnda finns i första hand handlingar kopplade till sjukhuset administration - inom sina respektive områden, medan vårdens handlingar, t.ex. patientjournaler, återfinns i Överläkarens arkiv.

Det är från det sistnämnda delarkivet som de två bilderna, som visas här bredvid, är hämtade. De ingår i serien som innehåller journaler förda vid Uppsala hospital och, från 1931, Ulleråkers sjukhus. Till många journaler finns bilagor i form av framför allt skrivelser rörande patienterna, men i vissa fall även patienternas konstnärliga alster, etc.

I just det här fallet finns en mycket stor mängd material som patienten skapat i form av skisser, målningar, översättningar och dikter. Det rör sig om hela 11 volymer med handlingar som finns bevarade vilket är anmärkningsvärt. Vanligtvis är inte patienternas journaler tjockare än en halv cm, inklusive bilagor, men i det här fallet tar patientens journal, samt bilagor, upp nästan en hel meter.

Patienten med intagningsnummer 4115 togs in på sjukhuset den 22 september 1903 och kom att stanna kvar där till sin död den 1 december 1919. Hur var dennes tid som patient? I journalen får vi en liten bild av det tillsammans med övrigt bevarat material från patienten.

Tyvärr finns ingen notering gjord av patienten i anslutning till verken. Tolkningen får därför göras av betraktaren. Att det råder stor kontrast mellan verken är uppenbart och man kan bara spekulera om vad de egentligen betyder. Vad tror du?

målning 

Till synes lyckliga och kärleksfulla studenter som omfamnar varandra i skenet från gatubelysningen. (Ulleråkers sjukhus, Överläkarens arkiv, Patientjournaler, F 2 A: 108)

 

målning 

En man sitter på en stol. Framför honom står Satan själv med en sträng blick. (Ulleråkers sjukhus, Överläkarens arkiv, Patientjournaler, F 2 A: 115) Klicka för förstorad detalj.

Månadens dokument, Landsarkivet i Uppsala, februari 2015

Ulleråkers sjukhus, Överläkarens arkiv, Patientjournaler, F 2 A: 107-117

1 feb 2015