En riktig skitoxeI november 1824 tvistade två bönder i Glanshammars socken om en oxe. Det var Johan Persson i Tidesta mot Lars Andersson i Äversta. Johan Persson hade köpt oxen på auktion av Lars Andersson som vid försäljningen uppgivit att oxen var ”felfri och färdig”. När Johan sedan skulle använda oxen som dragdjur befanns den vara ”ofärdig och oduglig” och därför ville han nu ha ersättning.

I domboken från Glanshammars häradsrätt ligger än idag den stämningsansökan som Johan Persson lämnat in till domstolen. På den har någon, sannolikt notarien som förde protokollet, ritat en oxe som både kissar och bajsar samtidigt. (Ett av flera inkallade vittnen berättade att oxen ”varit plågad af diarrhé”.)

teckning av oxe 

Teckningen av oxen är troligen en ovanligt avancerad symbol för den bilaga som stämningsansökan utgjorde; man hänvisar i dombokstexten till bilagan ”Oxen”. Ofta användes ett mindre konstnärligt sätt att döpa eller märka bilagorna, t. ex. med bokstäver eller paragrafnummer. Just den här notarien gjorde istället mer fantasifulla symboler, bl. a. två korslagda pilar och en soldatkask. Oxen är dock särskilt utarbetad även för honom.

Tvisten slutade förresten med att de båda bönderna ingick förlikning med varandra. De kom överens om att Lars Andersson skulle betala vittnenas resekostnader och ge en mindre summa till Johan Persson som å sin sida lovade att avstå vidare anspråk på ersättning.

 

Månadens dokument från Landsarkivet i Uppsala augusti 2014
Glanshammars häradsrätt A I a:41, § 8 den 18 november 1824

24 aug 2014