FAKTA OM VÄRLDEN, EN INTERAKTIV VÄRLDSATLAS

En bra sida där du kan få en bra historisk information av olika länder ur historiskt och ett framtida perspektiv

 

http://www.globalis.se/Laender

 

 

Om Globalis

Globalis är en interaktiv värld atlas och en digital encyklopedi. Målet med Globalis är att jämför likheter och skillnader i mänskliga samhällen, och visa hur vi påverkar livet på planeten, främst med visuella hjälpmedel.

Vi vill göra det lättare att förstå världen omkring oss och kunna visa skillnaderna och relationer med siffror, kartor, fakta och siffror. Globalis är ett digitalt alternativ till de gamla pull-down kartorna som hängde i klassrummen förut. Du kan använda landsidorna som utgångspunkt för att hitta information om de olika områdena, men all vår information är också indelad i teman.

Du kan använda länder som utgångspunkt för att hitta information på olika områden som ger en enkel infallsvinkel till ämnet.

Globalis vänder sig främst till gymnasieskolor, högskolor och universitet, och kan användas i en mängd olika ämnen som samhällsvetenskap, naturvetenskap, biovetenskap, matematik, statistik, och IKT (informations- och kommunikationsteknik) Webbplatsen är särskilt väl lämpad för tvärvetenskapliga projekt och kan fungera som en referens när du arbetar med specifika ämnen.

Att använda Globalis är enkelt och kräver inte avancerade datorkunskaper för varken lärare eller elev. Vi vet att eleverna tycker att det är roligt och informativt att arbeta med kartor och andra grafiska verktyg. Här kan de se globala förändringar genom kartor och fördjupa sig i landet och jämföra siffror för olika länder. 

Globalis har utvecklats av FN-förbundet i Norge med stöd från NORAD och Norges Utrikesdepartement. Med stöd från Nordiska rådets projektprogram Nordplus är Globalis översatt till svenska, danska, finska och isländska.

I Sverige sköts Globalis av Svenska FN-förbundet.

Källor: Allt material på globalis.se skrivs ursprungligen av Norska FN-sambandet och översätts av Svenska FN-förbundet.

Ange globalis.se som källa

  • När du hänvisar till en elektroniskt källa (hemsida, e-bok, databas...) ska du alltid ange det. I många system anger man inom parantes (Elektronisk) eller (Online).
  • Ange när du har besökt sidan. Spara dessutom en kopia i pappersform eller elektroniskt.

Ett sätt att referera är på följande sätt;

Svenska FN-förbundet, 2013. Konflikten i Syrien (elektronisk), 10.10.2013. URL:http://www.globalis.se/Konflikter/Syrien. Hämtat: 28.10.2013 

29 okt 2014