Fakultet X - Är DNA-prov en genväg till släktforskningen?,

DNA har blivit ett nytt forsningsområde för oss släktforskare. Det är numera enkelt att "topsa" sig för att sedan få en bild av ev kopplingar bakåt i tiden. Det har skrivits och skrivs en hel del i denna fråga. Redan i mars 2008 behandlade tidningen Diskulogen ämnet. http://www.dis.se/diskulogen/disk/disk80.pdf, Och 2013 kom Magnus Bäckmars bok "Praktisk handledning till DNA-jämförelse i släktforskning" Fakultet X vis Uppsala Universitet har tre halvtimmeslånga videoföreläsningar i ämnet. Dessa kan du följa via länkar från familjegrenars facebooksida http://www.facebook.com/Familjegrenar.

26 mar 2014