Titanic

10 april 1912 – Den brittiska lyxkryssaren RMS Titanic lämnar Southampton och anträder sin jungfrufärd, som ska gå till New York. Detta blir dock även hennes sista färd, eftersom hon fyra dagar senare kolliderar med ett isberg på Nordatlanten och förliser.

RMS Titanic (Royal Mail Steamer Titanic) var en oceanångare byggd för atlantrutten Southampton–New York. Fartyget (som byggdes för att transportera passagerare, dagligvaror och post) var vid tidpunkten för sjösättningen, tillsammans med sitt systerfartyg RMS Olympic, världens största passagerarfartyg. 1914 sjösattes det tredje systerfartyget HMHS Britannic.

Den 10 april 1912 var Titanic på sin jungfruresa från Southampton, England på väg mot New York, USA. Strax före midnatt kolliderade Titanic med ett isberg och skadade sitt skrov så olyckligt att hon på 2 timmar och 40 minuter sjönk till Atlantens botten varvid officiellt 1 514 (enligt olika rapporter mellan 1490 och 1635) personer omkom. Skeppets undergång blev därmed en av historiens största marina katastrofer i fredstid. En orsak till det stora antalet dödsoffer vid förlisningen var att fartyget, som hade 2 224 människor ombord, endast hade utrustats med livbåtar för 1 178 personer. En oproportionerligt hög andel män fanns bland dödsoffren då man prioriterade att rädda kvinnor och barn.

Titanic ägdes av White Star Line och konstruerades vid Harland & Wolff i Belfast, Nordirland. Fartyget ritades av några av dåtidens bästa ingenjörer och utnyttjade den mest avancerade teknik som fanns tillgänglig. Många chockades av fartygets öde, då det trots de mycket stora ansträngningar som gjorts för att åstadkomma ett säkert och, som det talades om, ett så gott som "osänkbart" fartyg, hade förlist. Mediernas myckna skrivande om kända offer, berättelser om undergången, förändringarna i sjörätten i katastrofens kölvatten och, sedermera, upptäckandet av vraket har alltsedan förlisningen bidragit till att upprätthålla intresset för Titanic och legenderna kring skeppet. http://sv.wikipedia.org/wiki/RMS_Titanic

10 apr 2014