DNA

 

 

DNA

492px-DNA_Structure+Key+Labelled_Swetransl
Klicka i bilden för förstoring, backatangenten (<– ) för återgång för återgång till Webbläsaren

Vi släktforskare har sedan ett 15-tal år tillbaka haft möjlighet att testa oss via DNA för att få reda på vårt ursprung tusentals år tillbaka.
En ny spännande värd har öppnat sig

DNA Haplogrupper

DNA Haplogrupper
Klicka i bilden för förstoring, backatangenten (<– ) för återgång för återgång till Webbläsaren

DNA-test
Det finns i dag många företag som er¬bjuder DNA-test speciellt för släktforskare. Det största är amerikanska Family Tree DNA
Eftersom män ärver både en x- och en y-kromosom kan de få kännedom om sin historia på både fars- och morssidan. Om kvinnor vill få reda på sin historia på fädernet måste de skicka in ett prov från sin bror eller far.
På morssidan används mitokondrie-DNA, som ärvs exklusivt från mor till barn. En analys av detta kan ge svar på hur din släkthistoria ser ut på mödernet, vare sig du är man eller kvinna.
När människan för tiotusentals år sedan började sprida sig runt jordklotet från den afrikanska kontinenten kom olika folkgrupper efterhand att erhålla vissa genetiska markörer som skilde sig från andras. Dessa kan fortfarande i dag ge svar på vilken urtida släktgren – haplogrupp – som varje människa härstammar från. Indelningen är dock ganska grov, till exempel kommer ungefär hälften av alla européer från samma haplogrupp på mödernet.
Ju fler genetiska markörer du testar desto tydligare kan du se hur ditt DNA skiljer sig, alternativt överensstämmer, med andra människors.

Läs och lär
Den släktforskarförening jag tillhör, har en bra och samlad länksida Där du kan läsa mer om DNA. Föreningen ordnar även kurser för intresserade.

http://www.dis-filbyter.se/foverktyg/dna.htm

DNA Forskning

DIS Filbyters länksida med uppgifter om olika forskningsmetoder
Från DNA till genetisk släktforskning : APGQ mars 2009
Släktforskning Bortom Y-kromosom: Exposed autosomer : lämnades för offentliggörande
FamilyTreeDNA Markörer : Hämtar markörer från FamilyTreeDNA hemsida i ett steg
Uppdatering Ysearch Markörer : Uppdatera Ysearch DNA-markörer i ett steg
Söka Sorenson Databas : Söka efter markörer i Sorenson databas i ett steg
Haplogrupper : Förutsäga Haplogroups i ett steg
Grupp Tabell : Bygga en DNA-grupp Chart i ett steg
Avstånd : Skaffa DNA avstånd i ett steg