Bondetåget

Bondetåget var en demonstration i Stockholm den 6 februari 1914, där 32 000 personer, till största delen jordbrukare, uppvaktade Gustav V och krävde att försvarsfrågan ofördröjligen skulle avgöras och lösas i sin helhet i enlighet med sakkunskapens krav.
I sitt svarstal, det s.k. borggårdstalet, klargjorde kungen att han delade demonstranternas uppfattning. Då kungen uttalat sig utan att på förhand ha informerat stadsministern eller rådgjort med honom, avgick regeringen Staaff i protest.
Bakgrunden var den att under åren före 1914 hade försvarsfrågan intagit en dominerande ställning i svensk politisk debatt.

Bl.a. hade den liberala regeringen med Karl Staaff som stadsminister, vilken tillträtt efter valet 1911, låtit uppskjuta byggandet av örlogsfartyg, vilket väckte en häftig politisk strid. På försvarsvänligt håll framträdde Sven Hedin med broschyren Ett varningsord (1912) där han pekade på faran från öster

 

Läs mer

http://www.popularhistoria.se/artiklar/bondetaget-1914/

6 feb 2015