Finska riksarkivet

Välkommen till arkivverkets Digitalarkiv!

Digitalarkivet är arkivverkets lagrings- och visningssystem för digitaliserade dokument. Digitaliseringen av arkivverkets material omfattade cirka 3,7 miljoner filer år 2009 med hjälp av ett separat anslag från Undervisningsministeriet. År 2010 digitaliserades cirka 5,5 miljoner filer inom ramen för digitaliseringsprojektet, mest kyrkligt material.

10.10.2013 innehöll Digitala arkivet över 18 400 000 filer av arkivverkets material.

 

 

Databaser och register till arkivverkets material

Arkivverkets material kan sökas i nedannämnda databaser och register. Om du inte vet i vilket arkiv den information du söker finns, gå till Portti –informationssidorna, som hjälper dig i informationsökningen.

Webbtjänsten Astia
Sök och beställ handlingarna till forskarsalen.

Arkivens Port
Informationssidor som ger råd och tips om hur handlingarna kan användas.            

Digitalarkivet
Arkivhandlingar och kartor som digitaliserats av arkivverket.     

  Arkivdatabasen VAKKA
Databasen med uppgifter om och beskrivningar av det arkivmaterial som förvaras av arkivverket
Aarre-arkivregister
Databasen med uppgifter om och beskrivningar av försvarsförvaltningens arkivmaterial. Se ocksåarkivdatabasen VAKKA.
  Diplomatarium Fennicum
  Europeana Heraldica
Den heraldiska databasen innehåller i sin nuvarande form c:a 2200 kommunvapen från Finland, Sverige, Norge och Danmark. Dessutom omfattar den 1000 sigill som ingår i Riksarkivets samling Heraldica.
 

Kartregister
Kartor som finns i arkivdatabasen Vakka

 

Riksomfattande privatarkivregistret
Referensdatabas med uppgifter om det arkivmaterial som förvaras av de institutioner som förvarar privatarkiv

 
Erkki - Specialbibliotekens databas
 
Finna

Sök i skatter i finska arkiv, bibliotek och museer.

Andra databaser och register

Mikrofilm- och mikrokortförteckningar                                                                  

Bosättningshistoria                                                                                             

Krig och försvarsförvaltning                                

 

 

 

 

27 maj 2014