Medicinhistoriska databasen

 

 

Medicinhistoriska databasen innehåller dokument som på olika sätt belyser den medicinska och sociala situationen i Sverige under de senaste 250 åren. Det registrerade materialet finns även på mikrofiche.
   Databasen är tillgänglig för alla och användandet är kostnadsfritt. Då alla uppgifter är offentliga är det även tillåtet att kopiera materialet i databasen för vidare bearbetning.
   Nytt material läggs in i databasen med jämna mellanrum.

Medicinhistoriska databasen är ett samarbetsprojekt mellan Riksarkivet, ArkivData i Norrköping samt Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet.

 Sök i databasen

http://www2.ep.liu.se/databaser/medhist/

4 jul 2014