E-arkiv är vägen till framtidens historia

E-arkiv är vägen till framtidens historia

Projektet eARD avslutar sitt uppdrag och de förvaltningsgemensamma specifikationerna inom e-arkivområdet kommer att förvaltas och utvecklas inom Riksarkivets linjeverksamhet.
https://riksarkivet.se/fgs-earkiv

26 maj 2014