Stockholms blodbad

Stockholms blodbad var den rannsakning och efterföljande avrättningar som ägde rum i Stockholm 7 november9 november 1520. Händelserna påbörjades direkt efter Kristian II:s (som efter blodbadet blev känd som Kristian Tyrann i Sverige[) kröning till svensk kung när gästerna på kröningsfesten kallades till ett möte på slottet. Ärkebiskop Gustav Trolles krav på ekonomisk kompensation för bland annat Stäkets rivning ledde till frågan om den tidigare riksföreståndaren Sten Sture den yngre och hans anhängare hade gjort sig skyldiga till kätteri. Med stöd i kanonisk rätt avrättades närmare 100 personer de följande dagarna. Bland de avrättade återfanns många inom aristokratin som hade stött Sturepartiet under de föregående åren.

Läs mer..

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_blodbad

 

 

 

8 nov 2014