Sverige historia

 

Källa:http://www.worldstatesmen.org/Sweden.html

             

Sverige
 

[Meddela för Kalmarunionen (1397-1521)]
          c.1397 - 1523 Kalmarunionen 
         
[Sjunker av Sverige]
               c.1569 - 20 Jun 1844
  
[Sverige-Norge unionens flagga, 1815]
         7 Mar 1815 - 20 Jun 1844 (union sjunker)
 
[Sjunker av Sverige, 1844]
      20 Jun 1844 - 7 Jun 1905 (union sjunker)
 
[Sjunker av Sverige]
               Åter antagen 7 Jun 1905
 
     
Karta över Sverige
Hör nationalsången
"Du gamla,  Du Fria "
(Du Ancient,
Thou Free)
Text av nationalsången
Antogs 1893
Konstitutionen
(1 Jan 1975)
Års successionsordning
(26 Sep 1810)
Hör Kungssången
"Kungssängen" (Kungliga Song)
Text Royal Anthem
Antagen 5 Dec 1844
Kunglig konstitution
(21 Aug 1772, på svenska)
Kapital : Stockholm
(Uppsala c.995-1419)
Valuta : Svenska
kronor (SEK); 1855-1873
riksdaler riksmynt (SEM);
1830-1855 Riksdaler Banco (SEB),
1776-1830 Pappers Riksdaler (Ser);
1665-1776 Pappers Daler (SRP)
Nationaldag : 6 juni (1523)
 Flag Day
Befolkning : 9.647.386 (201 3 )
BNP : $ 393.800.000.000 (2013) Exporten : $ 181.500.000.000 (2013)
Import : $ 158.000.000.000 (2013)
Etniska grupper : svenska 83,8%, övriga europeiska 10,1% (varav
 finska 2,9%), jugoslaviska 2,2%, asiatiska 2,4%, övriga 2% (2005)
Totalt Aktiva Försvarsmakten : 13.050 (2010)
Merchant marina : 135 fartyg (2010)
Religioner : Svenska kyrkan (lutherska) 77%, övriga
protestantiska 4,5%, muslimer 4%, romersk-katolska 1,6%,
Öst Ortodox 1,1%, övriga 11,8% (2005)
Internationella organisationer / fördrag : AC, ADB (nonregional), AfDB (nonregional), AG, ANT (rådgivande), APM, BIS, BTV, CBSS, CCM, CE, CERN, CTBT, CWC, EAPR, EBRD, EIB, ENMOD, ESA, ESCR, EU, ​​Eutelsat, FAO, G- 9, G-10, IDB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, ICSID , IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IGAD (delägare), IHO , ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, Irena, ISA, ISO, ITSO, ITU, ITUC, KP, MIGA, MTCR, NC, NEA, NIB, NPT, NSG, NTBT, OAS (observatör ), OECD, OPCW, OSSE, PCA, PFP, FN, UNCLOS, UNCTAD, Unesco, UNFCCC, UNHCR, UNIDO, UNRWA, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC
Sverige Index
Kronologi

65. -. 73. Dansk regel
c.995 Konungariket svenskarnas, goter och vender
bf.1250                     Konungariket svenskarna
c.1155 Början av erövringen av Finland.
 1 Jan 1278 Slutgiltigt enande av "svear" och Götar "
 8 augusti 1319 - 15 Aug 1343  Norge i (nominellt personliga) union med Sverige.
c.1396                     Konungariket Sverige
11 Jul 1396 - 6 Jun 1523 Kalmarunionen: Danmark, Norge och Sverige i 
                             personalunion (avbröt 28 Jun 1448 - 24 Feb 
                             1457 , 9 Aug 1464 - 30 Jan 1465 och 12 Nov 1467 -
                             15 maj 1470, av Karl VIII) (United Kingdoms av
                             Danmark, Norge och Sverige).
 3 Aug 1577 - 29 Mar 1809 Storhertigdömet Finland (med förbehåll för, och från 21
                             Aug 1772 i nominella personalunion med Sverige).
13 Aug 1645 Jämtland, Härjedalen och Gotland är avträddes till 
                             Sverige av Danmark-Norge genom freden i 
                             Brömsebro.
26 Feb 1658 Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, Bornholm (till 27
                             maj 1660 ), och Trondheim (till 27 maj 1660) avträddes till
                             Sverige av Danmark-Norge genom freden i Roskilde .
23 Mar 1730 - 5 Apr 1751 Personlig union med Hessen-Kassel .
 4 Nov 1814 - 7 Jun 1905 Personlig union med Norge.

Län
Skåne (Scania)
(1658-1719,
 1801-1809)
Gotland
(1361-1679, 1808)
Svenska Kyrkan
Historiska kartor
i Sverige
 
 
 
 
 

Kings ¹
73. - 76. Harald "Hildetand" ("Wartooth")  
76. - 77. Sigurd ringer
77. - 7 ..                  Ragnar "Lodbrok" ​​("Hårig-Breeks")
7 .. - 78. Östen Beli "Illraade"
                             ("den illa
rådde ")
78. -. 80                   Björn (I) "Järnsida" ("Ironside" )
80. -. 81                   Erik (I) Björnsson
81. -. 82                   Erik (III) Refilsson
82. - 83. Björn (II) "på Haugi"
                             ("på Barrow")

84. - 85. Anund (I) "Uppsale"
Eriksson
85. -. 87                   Olaf (I) Björnsson
87. - 89. Eric (IV) Anundsson (dc882)
89. - 9 .. Björn (III) Eriksson
91. - 93. Ringen
93. - 95. Erik (IV) Ringsson
95. - (B. 92. - dc970) c.970 Emund (jag) Eriksson
c.970 - c.975 Olaf (II) Björnsson (dc975)
c.975 - c.995
             Erik (VI) "Segersäll"               (bc945 - dc995 )
                             ("den Victorious")
c.995 - c.1022 Olaf (III)
Eriksson "Skötkonung"   (bc980 - dc1022)
                             ("Treasure")
c.1019 - c.1050 Anund (II) Jakob
"Kolbränna "(bc1007 - DC1050)
                             ("Kol- Burner") (medregent till c.1022)
c.1050 - c.1060 Emund (II) "Den Gamle
"(" den gamla ") (bc1005 - dc1060)
c.1060 - c 0,1066 Stenkil Ragnvaldsson               (bc1028 - dc1066)
c.1066 - c.1067 Erik (VII) Stenkilsson (bc1055 - dc1067)
c.1066 - c.1067 Erik "Hedningen" ("den Pagan") (dc1067)
                             (i uppror)
c.1067 - c.1070 Halstan
Stenkilsson (1: a gången) (bc1049 - d 1084.?)
c.1067 - c.1068 Anund (III) Gaardske (usurper)     (bc1025 - 1068 d.)
c.1070 - c.1079 Haakon R ö de ("den röda") (1: a gången) (bc1040 - dc1087)
c.1079 - c.1084 Inge (I) Stenkilsson "den Äldre "(bc1055 - dc1112 )
                             ("den äldre") (1: a gången)
c.1084 - c.1087
           Haakon R ö de ("den röda") (2: a gången)  (sa)
c.1087 - c.1110 Inge (I) Stenkilsson "Den Äldre   (sa)
                             ("den äldre") (2: a gången)
c.1087 - c.1088 Erik (VIII) Årsäll (i opposition) (bc1070 - d 1098.)
1093 - 24 Aug 1103 Magnus Olafsson "av Norge "(b 1073 - d. 1103.)
                             (i opposition)
c.1110 - c.1118 Filippus (Filip) Halstansson        (bc1070 - dc1118)
c.1118 - c.1125 Inge (II) Halstansson "den yngre "(bc1071 - dc1125)
                             ("den yngre")
c.1125 - c.1126 Ragnvald
Olafsson "Knaphövde "      (BC10 .. - dc1126)
                             ("den Roundhead")
c.1126 - c.1130 Magnus Nilsson (i Gotland)        . (b 1107 ? -. d 1134)
c.1130 - 25 Dec 1156 Sverker (I) Kolsson "den Äldre "     (bc1096 -. d 1156)
25 Dec 1156 - 18 maj 1160 Erik (IX) Jedvardsson "den helige" (b 112.. -. d 1160)
                             ("Saint")
18 May 1160-1161 Magnus (II) Henriksson (b 112. -.. d 1161)
1161 - 12 Apr 1167 Karl (VII) Sverkersson (bc1137 -. d 1167)
12 Apr 1167 - 8 Apr 1196 Knut (I) Eriksson (b 113. -. d 1196.)
- 31 Jan 1208 Sverker (II) Karlsson "den yngre" (bc1165 -. d 1210) 1196
                             ("den yngre")
31 Jan 1208 - 10 Apr 1216 Erik (X) Knutsson (f. 117. - d. 1216)
1216 -. 10 Mar 1222 Johan (I) Sverkersson (b 1201 - d 1222).
1222 - 29 Nov 1229 Erik (XI) Eriksson (1: a gången) (b 1216 - d. 1250).
29 Nov 1229-1234 Knut (II) Holmgersson  (Knut Långe) - (bc1190 d 1234.)
1234 - 2 Feb 1250 Erik (XI) Eriksson (2: a gången) (sa)
1248 - 2 Feb 1250 Birger Magnusson - Regent (1: a gången) (bc1196 - d. 1266)
 2 Feb 1250 - 22 Jul 1275 Valdemar  Birgersson                . (b 1243 - d 1302).
 2 Feb 1250 - 21 okt 1266 Birger Magnusson - Regent (2: a gången) (sa)
22 Jul 1275 - 18 Dec 1290 Magnus (I) Birgersson "Ladul å
s "(b c.1240 - d 1290.)
18 Dec 1290 - Mar / Apr 1318 Birger I Magnusson (b 1281 -.. d 1321)
18 Dec 1290 - 2 Dec 1302 Torgils Knutsson - Regent            . (b 124 . - d 1306).
27 Jun 1318 - 8 Jul 1319 Matthias Kettilmundsson - Regent    (bc1280 -. d 1326) 
 8 Jul 1319 -. Feb 1364 Magnus II Eriksson (b 1316 - d. 1364)
 8 Jul 1319 - Feb 1323 Matthias Kettilmundsson - Regent    (sa) 
Feb 1323 - 24 Apr 1332 Erling Vidkunsson - Regent          (bc1292 -. d 1355)
                           - senare tillsammans med -
28 Apr 1357 - 21 Jun 1359 Erik XII Magnusson (f. 1339 - d. 1359)
15 Feb 1362 -. 15 Feb 1364 Haakon Magnusson (b 1340 - d. 1374)
                             (i uppror till 3 Mar 1365)
15 Feb 1364 - 24 Feb 1389 Albrekt "av Mecklenburg" (b 1340 -.. d 1412)
22 Mar 1388 - Oktober 28, 1412 Drottning Margareta (f) - Regent         (b 1353 - d 1412..)
                             (stylad: Mest mäktiga Lady och höger Master)
23 Jul 1396 - 30 Aug 1434 Erik XIII "av Pommern" (1: a gången) ( b. 1382 - d 1459).
                             (Erik II i Norge, Erik VII i Danmark)
16 Aug 1434 - 13 Jan 1435 Olof Larsson - Regent               . (d 1438)
13 Jan 1435 - 14 oktober 1435   Engelbrekt Engelbrektsson - Regent  (bc1390 - d . 1436)  
                             (1: a gången)
14 okt 1435 - 5 Feb 1436
 Erik XIII "av Pommern" (2: a gången) (sa)
 5 Feb 1436 - 4 maj, 1436 Engelbrekt Engelbrektsson - Regent  (sa)
                             (2: a gången)
                           - tillsammans med -
 5 Feb 1436 - 6 Mar 1438 Karl Knutsson Bonde - Regent         (b. 1408. - d 1470)
                             (1: a gången)
 1 Sep 1436 - 1 oktober 1439
 Erik XIII "av Pommern" (3: e gången) (sa)
oktober 1438 -  14 Apr 1441 Karl Knutsson Bonde - Regent         (sa)
                             (Karl VIII) (2: a gången)
14 Apr 1441 - 13 Sep 1441 Nils Ragvaldsson - Regent           (bc1380 -. d 1448)
13 Sep 1441 - 5/6 Jan 1448 Kristofer (Kristofer Johansson)     (b . 1416 - d. 1448)
 6 Jan 1448 - 28 Jun 1448   Bengt Jönisson Oxenstjerna - Regent (bc1391 - d 1450).
                           - tillsammans med -
 6 Jan 1448 - 28 Jun 1448  Nils Jönisson Oxenstjerna - Regent   (bc1392 -. d 1450)
28 Jun 1448 - 24 Feb 1457 Karl VIII Knutsson Bonde (1: a gången) (sa)
24 Feb 1457 - 2 Jul 1457 Jöns Bengtsson Oxenstjerna - Regent (b. 1417. - d 1467)
                             (1: a gången)
                           - tillsammans med -
25 Mar 1457 - 2 Jul 1457 Erik Axelsson Tott - Regent          ( bc1415 - d 1481.)
 2 Jul 1457 - 17 Apr 1464 Kristian I (b 1425 - d. 1481).
17 Apr 1464 - 9 Aug 1464 Kettil Karlsson Vasa - Regent        (bc1434 -. d 1465)
                             (1: a gången ) (i opposition från Feb 1464)
 9 Aug 1464 - 30 Jan 1465 Karl VIII Knutsson Bonde (2: a gången) (sa)
30 Jan 1465 - 11 Aug 1465 Kettil Karlsson Vasa - Regent        (sa)
                             (2: a gången) (i opposition från 26 Dec 1464)
11 Aug 1465 - 14 oktober 1466 Jöns Bengtsson Oxenstjerna (sa)
                             (2: a gången)
14 OKTOBER 1466 - 12 Nov 1467 Erik Axelsson Tott - Regent          (sa)
                             (3: e gången)
12 Nov 1467 - 15 Maj 1470 Karl VIII Knutsson Bonde (3: e gången) (sa)
15 maj 1470 - 16 maj 1470 Jakob Ulfsson - Regent (1: a gången) (b. 143. - d. 1521)
16 maj, 1470 - 25 Nov 1497 Sten Sture "d.ä." - Regent      (bc1440 -. d 1503)
                             (1: a gången)
25 Nov 1497 -. 9 Aug 1501 Johan II Kristiansson (b 1455 - d. 1513)
                             (Hans Kristiansson )
 9 Aug 1501 - 12 Nov 1501 Hemming Gadd - Regent               (bc1440 -. d 1520)
12 Nov 1501 - 14 Dec 1503 Sten Sture "d.ä." - Regent      (sa)
                             (2: a gången)
14 Dec 1503 - 21 Jan 1504 Jakob Ulfsson - Regent (2: a gången) (sa)
21 Jan 1504 - 2 Jan 1512 Svante Nilsson Sture - Regent        (b. 1458 -? d. 1512) 
 2 Jan 1512 - 19 Jan 1512   Jakob Ulfsson - Regent (3: e gången) (sa)
19 Jan 1512 - 23 Jul 1512 Erik Arvidsson Trolle - Regent      (bc1460 -. d 1529)
23 Jul 1512 - 3 Feb 1520 Sten Sture "dy" - Regent    (bc1492 -. d 1520)
 3 Feb 1520 - 1 Nov 1520 Gustaf Eriksson Trolle -Regent     (b. 1488 - d 1535.)
 1 Nov 1520 - 23 Aug 1521 Kristian II Hansson (b 1481 - d. 1559).
23 Aug 1521 - 24 Jun 1523 Gustaf Eriksson Vasa -Regent        (b 1496 -.. d 1560 )
                             (Gustaf I)
 6 Jun 1523 - 29 Sep 1560 Gustaf I Eriksson (sa)
29 Sep 1560 - 26 Jan 1569 Erik XIV (f. 1533 - d. 1577)
29 Sep 1568 - 26 Jan 1569 Nils Gyllenstjerna -Regent         . (b 1526 - d 1601).
26 Jan 1569 -. 27 Nov 1592 Johan III (b 1537 - d. 1592)
                             (emot hyllning och proklameras 29 Sep 1568 )
27 Nov 1592 - 3 Aug 1599 Sigismund (b 1566 -.. d 1632)
                             (kung Zygmunt III i Polen 1587-1632)
27 Nov 1592 - 10 okt 1593   Karl Gustafsson Vasa, Hertig til (b 1550 -.. d 1611)
                             Södermanland , Nerike OCH Warmland
- Regent 
                             (1: a gången)

24 Jul 1594 - 12 Nov 1596  
Karl Gustafsson Vasa, Hertig til (sa)
                             Södermanland, Nerike OCH Warmland
- Regent 
                             (2: a gången)

 3 Aug 1599 - 2 Apr 1604 Karl Gustafsson Vasa, Hertig til (sa)
                             Södermanland, Nerike OCH Warmland - Regent 
                             (3: e gången)
16 Mar 1604 - 9 Nov 1611 Karl IX (sa)
                             (Karl Gustafsson Vasa) 
 9 Nov 1611 - 16 Nov 1632 Gustaf II Adolf (b 1594 -.. d 1632)
 9 Nov 1611  - 5 Jan 1612 Kristina (f) - Regent                (b. 1573 - d. 1625)
                           - gemensamma regency med -
                           Johan, Hertig AV Östergötland (b 1589 - d. 1618).
16 Nov 1632 - 16 Jun 1654 Kristina - Drottning                     (b. 1626 - d. 1689)
16 Nov 1632 - 15 Apr 1633 Axel Oxenstjerna, 
f riherre til
                             Södermöre - Regent                . (b 1583 - d 1654).
15 Apr 1633 till 1 8 december 1644   Regents
                           - Jacob Pontusson De la Gardie (b 1583 -.. d 1652)
                              (från 15 Apr 1633 )
                           - Carl Carlsson Gyllenhielm, (b 1574 -.. d 1650)

                              f riherre til Bergqvara
                              (
från 15 Apr 1633 )
                           - Claes Fleming
                   (b 1592 - d. 1644).
                              (15 Apr 1633 - 27 Jan 1634)
                           - Gabriel Gustafsson O
xenstjerna ,  (b 1587 -.. d 1640)
                              f riherre til Kimito
                              (
23 Jun 1634 - 6 Dec 1640 )
                           - Gabriel Bengtsson Oxenstjerna,   (b 1586 -.. d 1656)
                              f riherre til Mörby     
                              (från 8 Aug 1634)
                           - Per Brahe
(från 24 Apr 1641)     (f. 1602 - d. 1680)
16 Jun 1654 -. 23 Feb 1660 Karl X Gustaf (b 1622 - d 1660).
23 Feb 1660 - 15 Apr 1697 Karl XI (b 1655 -.. d 1697)
23 Feb 1660  - 28 Dec 1672  Hedwig Eleonora von Holstein - (b 1636 - d. 1715.)
                             Gottorp (f) - Regent (1: a gången) 
15 Apr 1697 - 11 Dec 1718 Karl XII (b 1682 - d. 1718).
15 Apr 1697 - dec 6 1697   Hedwig Eleonora von Holstein- (sa)
                             Gottorp (f) - Regent (2: a gången)
11 Dec 1718 - 3 Feb 1719 Arvid Bernhard Gustafson Horn, (b 1664 -.. d 1742)
                             Greve AV Ekebyholm
                             (Kansliet President) 
 3 Feb 1719 - 4 Apr 1720 Ulrica Eleonora - Drottning              (b. 1688 - d 1741.)
 4 Apr 1720 - 5 Apr 1751 Fredrik I (b 1676 - d. 1751).
 6 Apr 1751 - 12 Feb 1771 Adolf Fredrik (b 1710 -.. d 1771)
12 Feb 1771 - 29 Mar 1792 Gustaf III (b. 1746 - d 1792.)
29 Mar 1792 - 10 maj, 1809 Gustaf IV Adolf (b 1778 - d 1837..)
                            (arreste 13 Mar 1809, abdikerar den 29 Mar 1809,
                             men hålls till regera tills 10 maj 1809)
29 Mar 1792 - 1 Nov 1796   Karl Hertig AV Södermanland- Regent (b. 1748 - d 1818.)
10 maj 1809 - 5 Feb 1818 Karl XIII (sa)
                            (regent [som Karl, hertig AV Södermanland
                             10 maj [de facto från den 13 Mar] - 6 Jun 1809)
 5 Feb 1818 - 8 Mar 1844 Karl XIV Johan (b 1763 -.. d 1844)
 8 Mar 1844 - 8 Jul 1859 Oscar I (b 1799 - d. 1859). 
25 Sep 1857 - 8 Jul 1859   Kronprins Karl Ludvig - Regent   (f. 1826 - d 1872).
 8 Jul 1859 - 18 Sep 1872 Karl XV (= Karl Ludvig)            (sa)
18 Sep 1872 -. 8 Dec 1907 Oscar II (b 1829 - d 1907).
 4 Dec 1907 - 8 Dec 1907   Kronprins Oscar Gustaf - Regent   (b 1858 - d. 1950).
 8 Dec 1907 - 29 oktober 1950 Gustaf V (= Oscar Gustaf)           (sa)
29 oktober 1950 - 15 Sep 1973 Gustaf VI Adolf (b. 1882 - d. 1973)
15 Sep 1973 - Carl XVI Gustaf (f 1946).


Supreme kanslerer
( Öfwerste
kansler )
 1 Aug 1538 - Jan 1542 Conrad von Pyhy (d. 1553) 
Jan 1542 - 25 Mar 1548 Christopher Andersson til Skelleryd (d 1548).   
25 Mar 1548 till 1561 ....
1561-1590 Nils
Gyllenstjerna af Lundholm (b 1526 - d. 1601).
                             (från 10 Jul 1569,
Nils Gyllenstjerna, friherre  af Lundholm)     
1590-1593 Eric Sparre til Sundby (tillförordnad) (1550 b - 1600 d..)
Chancellors ( Rikskansler )
1593-1520 Mar 1600 Eric Sparre til Sundby (sa)
27 maj 1602 - 2 Jun 1609 Svante
Bjelke til Kråkerum         (b 1567 -.. d 1609)
                             (från 12 Aug 1608, Svante Bjelke, friherre  af Kråkerum )
                             
(agerar till 1603)
 6 Jan 1612 - 28 Aug 1654 Axel Oxenstjerna,
friherre         (sa)
                             ( från 20 Nov 1645 greve  
                             af Södermöre
 
28 Aug 1654 - 23 oktober 1656 Erik Axelsson Oxenstjerna, greve (b 1624 -.. d 1656)
                             af Södermöre (agerar till 30 oktober 1654)
23 Oktober 1656 - 12 Feb 1660 Schering Rosenhane,
friherre Torp (b 1609 - d. 1663).
12 Feb 1660 - 9 maj 1680
  Magnus Gabriel De la Gardie, greve ( b 1622 -.. d 1686)
                             Läckö
 9 maj 1680 - 27 Jun 1680   Bengt Oxenstjerna, greve af         (f. 1623 - d. 1702)
                             Korsholm (tillförordnad)      

Kansliet presidenter
( kanslipresidenten )
27 Jun 1680 - 12 Jul 1702 Bengt Oxenstjerna, greve af         (sa)
                             Korsholm     
12 Jul 1702 - 4 maj, 1709 Nils Gyldenstolpe, greve af Noor    (b 1642 -.. d 1709)
                             ( agerar för att 21 Dec 1705)
 4 maj 1709  - 10 Apr 1719 Arvid Bernhard Gustafson Horn, (sa)
                             Greve AV Ekebyholm (1: a gången)
                             (agerar till 21 Mar 1710)
10 Apr 1719 -. 12 Dec 1719 Gustaf, greve Cronhielm (b 1664 -. d 1737)
                             (agerar till 19 maj 1719)
12 Dec 1719 - 26 Jun 1720 Johan August Meijerfeldt den äldre (tillförordnad) (b 1664 -.. d 1749) HSP

26 Jun 1720  - 16 Jan 1739 Arvid Bernhard Gustafson Horn, (sa) mil
                             Greve AV Ekebyholm  (2: a gången)
16 Jan 1739 - 16 Apr 1739 Gustaf Bonde, greve til Björnö (b 1682 -.. d 1764) Cap

                             (tillförordnad)
16 Apr 1739 -. 9 Dec 1746 Carl, greve Gyllenborg (b 1679 - d. 1746) Hat
 9 Dec 1746 - 17 Mar 1752 Carl Gustaf, greve Tessin          (b 1695 -. 1770) Hat d.
                             (agerar till 9 Dec 1747) 
17 Mar 1752 - 5 Feb 1761 Anders Johan von Höpken            (b 1712. - d 1789) Hatt. 
                             (från 24 Jan 1761, Anders Johan, Greve von Höpken)
 5 Feb 1761 - 12 Aug 1765 Claes, greve Ekeblad
(1: a gången) (b. 1708 - d. 1771) Hat
                             (agerar till 10 Apr 1761)
12 Aug 1765 - 19 Sep 1765 Carl Otto Hamilton
, friherre Hageby (b 1704 -.. d 1770) Hat
                             (tillförordnad)
19 Sep 1765 - 7 Mar 1768 Carl Gustaf, greve Löwenhielm
      (b . 1701 - d 1768) Cap.
 7 Mar 1768 - 3 maj 1769 Fredrik friherre von Friesendorff   (b 1707 -.. d 1770) Hop
                             (tillförordnad)
 3 maj 1769 - 9 oktober, 1771 Claes, greve Ekeblad
(2: a gången) (sa) Hat
 9 OKTOBER 1771 - 23 Apr 1772 Ulrik Scheffer (1: a gången) (1716 b. -. 1799 d) Hat
                             (från 15 oktober 1771, Ulrik, greve Scheffer )
22 Apr 1772 - 22 Aug 1772 Joachim von Düben, 
friherre till   (b . 1708 - d 1786) Cap.
                             Ricksten         
22 Aug 1772 - 5 Jun 1783 Ulrik, greve Scheffer (2: a gången) (sa) 
 5 Jun 1783 - 30 oktober, 1785 Gustaf Philip, greve Creutz (b 1731 -.. d 1785)
30 oktober 1785 - 12 Apr 1786 Malte, friherre Ramel (tillförordnad) (b 1747 - d. 1824).
12 Apr 1786 - 13 Jun 1787 Emanuel De Geer, friherre af       (b. 1748 - d. 1803)
                             Leufsta    
13 Jun 1787 - 1 Nov 1789 Johan Gabriel, greve Oxenstjerna   ( b 1750 -.. d 1818)
                             af Korsholm (tillförordnad)   
17 Jun 1789 - 8 Nov 1790 Carl Wilhelm, Greve von Düben       (f. 1724 - d. 1790)
                             (tillförordnad)
 8 Nov 1790 - 16 Jul 1792   Vakant

16 Jul 1792 - 14 Dec 1800 Fredrik Sparre, greve til Åkerö (b 1731 -.. d 1803) 
14 Dec 1800 - 27 Mar 1809 Fredrik Wilhelm von  Ehrenheim ,     (f. 1753 - d. 1828)
                            (från 1 Mar 1805) friherre Ehrenheim
                            (agerar till 28 maj 1801) 
27 Mar 1809 - 16 maj 1809 Gustaf,
friherre Lagerbjelke (b 1777 -.. d 1837)
                             (tillförordnad)
16 maj 1809 - 9 Jun 1809 Lars,
friherre von Engeström (b 1751 -.. d 1826)
Statsministrarna för Justice²
 9 Jun 1809 - 5 Apr 1810 Carl Axel Wachtmeister, greve       (b 1754 -.. d 1810)
                             til Johanshus             
 5 Apr 1810 - 25 Jun 1810 Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister (b 1782 -.. d 1871)
                             (tillförordnad)

25 Jun 1810 - 18 Aug 1829 Fredrik greve Gyllenborg (b 1767 -.. d 1829)
18 Aug 1829 - 31 Aug 1829 Eric Johan Bergenschöld (tillförordnad) (b . 1785 - d 1865).

31 Aug 1829 - 6 Feb 1840 Mathias, greve Rosenbladh (b 1774 -.. d 1844)
 6 Feb 1840 - 28 Mar 1840 Claes Ulric Nerman (tillförordnad) (b 1792 -.. d 1852)
28 Mar 1840 - 5 Sep 1840 Arvid greve Posse (1: a gången) (b 1792 -. d. 1850)
 5 Sep 1840 -. 5 Jan 1843 Carl Peter Törnebladh (b 1774 - d. 1844)

                             (agerar till 14 Jan 1841)
 5 Jan 1843 - 28 Dec 1844 Lars Herman, friherre Gyllenhaal
   (b 1790 - d. 1858).
28 Dec 1844 - 9 Mar 1846 Johan, friherre Nordenfalk (b 1769 -.. d 1846)
 9 Mar 1846 - 23 Mar 1846 Nils Samuel von Koch (tillförordnad) (b 1801 -.. d 1881)

23 Mar 1846 - 10 Apr 1848 Arvid , greve Posse (2: a gången) (sa)
10 Apr 1848 - 25 Sep 1856 Gustaf Adolf Vive, greve Sparre af
                             Söfdeborg (b 1802 -.. d 1886)
25 Sep 1856 -. 7 Apr 1858 Claës Efraim Günther (b 1799 - d . 1861)
 7 Apr 1858 - 3 Jun 1870 Louis Gerhard, friherre De Geer    (b 1818 -.. d 1896) Lib
                             af Finspång (1: a gången)
 3 Jun 1870 - 8 Apr 1874 Axel Gustaf Adlercreutz (b 1821 -.. d 1886 ) Con
 8 Apr 1874 - 4 maj, 1874  Carl Gustaf Carlsson, friherre     (b 1824 -.. d 1905)
                             Leijonhufvud (tillförordnad)    

 4 maj 1874 - 11 maj 1875 Eduard Henrik Carleson (b 1820 -.. d 1884) Con
11 maj 1875 - 20 Mar 1876 Louis Gerhard, friherre De Geer    (sa) Lib
                             af Finspång (2: a gången) premiärministrar för utrikes Affairs²

 9 Jun 1809 - 8 Jun 1824 Lars, Greve von Engeström           (sa)
 8 Jun 1824 - 15 maj 1837 Gustaf, greve af Wetterstedt (f. 1776 - d. 1837)
15 maj 1837 - 18 maj, 1837 Albrecht Elof Ihre (1: a gången)
     (b 1797 -.. d 1877)
                             (tillförordnad)           
18 Jun 1837 - 30 Jan 1838 Adolf Göran, greve Mörner af
                             Morlanda (tillförordnad) (b 1773. - d 1838).
30 Jan 1838 - 7 Mar 1838 Albrecht Elof Ihre (2: a gången) (sa)  
                             (tillförordnad)

 7 Mar 1838 - 11 Jul 1842 Gustaf Nils Algernon Adolf,
                             friherre Stierneld (1: a gången) (b 1791 -.. d 1868 )
11 Jul 1842 - 10 Apr 1848 Albrecht (från 6 Feb 1843,
         (sa)
                             friherre), Ihre (3: e gången)                       
                             (agerar [för Stierneld från 5 Sep 1840] till 29 Dec 1842)
10 Apr 1848 - 8 Sep 1856 Gustaf Nils Algernon Adolf,
                             friherre Stierneld (2: a gången) (sa)
 8 Sep 1856 - 16 Mar 1858 Elias, friherre Lagerheim (b 1791 -.. d 1864)
16 Mar 1858 - 4 Jun 1868 Ludvig Manderström (b 1806 -.. d 1873)
                             (från 4 maj 1860, Ludvig greve Manderström)
 4 Jun 1868 - 14 okt 1871 Carl, greve Wachtmeister af (b 1823 -.. d 1871)
                             Johannishus
14 oktober 1871 -. 10 Nov 1871 Hans Henrik von Essen (tillförordnad) (b 1835 - d 1894).  

10 Nov 1871 - 17 Dec 1872 Baltzar, Greve von Platen (f. 1804 - d. 1875) Lib
17 Dec 1872 - 20 Mar 1876 Oscar Magnus Fredrik Björnstjerna (b 1819 -.. d 1905)   Icke-party
Statsministrarna
20 Mar 1876 - 19 Apr 1880 Louis Gerhard, friherre De Geer     (sa) Lib
                             af Finspång  
19 Apr 1880 - 13 Jun 1883 Arvid Rutger Fredriksson, greve    (b. 1820 - d 1901.) L 
                             Posse
13 Jun 1883 - 16 maj 1884 Carl Johan Thyselius (b 1811 - d. 1897). Con
16 Maj 1884 - 6 Feb 1888 Oscar Robert Themptander (b 1844 - d. 1897). Lib
 6 Feb 1888 - 12 oktober 1889 Gillis, friherre Bildt             (b 1820 -.. d 1894) Icke-party
12 oktober 1889 - 10 Jul 1891 Gustaf, friherre Åkerhielm af       (b 1833. - d. 1900) PP
                             Margretelund 
10 Jul 1891 - 12 Sep 1900 Erik Gustaf Boström (1: a gången) (1842 b. -. d 1907) L
12 Sep 1900 - 5 Jul 1902 Fredrik Wilhelm, friherre von Otter (b 1833 -. d. 1910) Icke-party
 5 Jul 1902 - 13 Apr 1905 Erik Gustaf Boström (2: a gången) (sa) L
13 Apr 1905 - 2 Aug 1905 Johan Olof Ramstedt (b 1852 -.. d 1935) Icke-party
 2 Aug 1905-7 Nov 1905 Christian Lundeberg (f. 1842 - d. 1911) PP
 7 Nov 1905 - 29 Maj 1906 Karl Albert Staaff (1: a gången) (b 1860 -.. d 1915) LS
29 maj 1906 - okt 7 1862 1911 Salomon Arvid Achates Lindman (b. -. 1936) AV-d
                             (1st tid)
 7 oktober 1911 - 17 Feb 1914 Karl Albert Staaff (2: a gången) (sa) LS
17 Feb 1914 - 30 Mar 1917 Hjalmar Hammarskjöld (b 1862 -.. d 1953) Icke-party
30 Mar 1917 - 19 okt 1917 Karl Johan Gustaf Swartz (b 1858 -.. d 1926) NP
19 okt 1917 - (b. 1871. - d 1945) 10 Mar 1920 Nils Edén LS
10 Mar 1920 - 27 oktober 1920 Karl Hjalmar Branting (1: a gången) (b 1860. - d 1925) SAP.
27 Okt 1920 - 23 Feb 1921 Gerhard Louis, friherre De Geer af (b 1854 -.. d 1935) Icke-party
                             Finspång  
23 Feb 1921 - 13 oktober, 1921 Oscar Fredrik von Sydow (b 1873 -. d. 1936) Icke-party
13 Oktober 1921 - 19 Apr 1923 Karl Hjalmar Branting (2: a gången) (sa) SAP
19 Apr 1923 -. 18 okt 1924 Ernst Trygger (b 1857 - d. 1943) NP
18 oktober 1924 - 24 Jan 1925 Karl Hjalmar Branting (3: e gången) (sa) SAP
24 Jan 1925 - 7 Jun 1926 Rickard Johannes Sandler (f. 1884 - d. 1964) SAP
 7 Jun 1926 -. 2 Oktober, 1928 Carl Gustaf Ekman (1: a gången) (b 1872 - d. 1945) FF
 2 okt 1928 - 7 Jun 1930 Salomon Arvid Achates Lindman (sa) LB
                             (2: a gången)
 7 Jun 1930 - 6 Aug 1932 Carl Gustaf Ekman (2: a gången) (sa) FF
 6 Aug 1932 - 24 Sep 1932 Felix Teodor Hamrin (1875 b. -. d 1937) FF
24 Sep 1932 - 19 Jun 1936 Per Albin Hansson (1: a gången) (b . 1885 - d 1946) SAP.
19 Jun 1936 - 28 Sep 1936 Axel Pehrsson-Bramstorp (b 1883 -.. d 1954) BF
28 Sep 1936 - 6 oktober 1946 Per Albin Hansson (2: a gången) (sa) SAP
 6 oktober 1946 - 11 OKTOBER 1946 Östen Undén (tillförordnad) (b 1886 - d. 1974.) SAP
11 oktober 1946 - 14 oktober 1969 Tage Fritiof Erlander (b 1901 -.. d 1985) SAP
14 OKTOBER 1969 - 8 okt 1976 Sven Olof Joachim Palme (1: a gången) (b 1927 - d. 1986.) SAP
 8 oktober 1976 - 18 oktober, 1978 Thorbjörn Fälldin (1: a gången) (b. 1926) CP
18 okt 1978 - (b. 1931) 12 okt 1979 Ola Ullsten FPL
12 oktober 1979 - 8 OKTOBER 1982 Thorbjörn Fälldin (2: a gången) (sa) CP
 8 oktober, 1982 - 28 Feb 1986 Sven Olof Joachim Palme (2: a gången) (sa) SAP
28 Feb 1986 - 4 oktober, 1991 Ingvar Gösta Carlsson (1: a gången) (b . 1934) SAP
                             (agerar till 12 Mar 1986)
 4 okt 1991 -. 7 Okt 1994 Carl Bildt (f 1949) MS
 7 oktober 1994 - 22 Mar 1996 Ingvar Gösta Carlsson (2: a gången) (sa) SAP
22 Mar 1996 - 6 oktober, 2006 Göran Persson (f 1949). SAP
 3 Jun 2004 - 1 Augusti 2004 Lars Engqvist (förordnad Persson) SAP (b 1945.)
 6 oktober, 2006 - 3 oktober, 2014 Fredrik Reinfeldt (f 1965.) MS
 3 oktober, 2014 - Stefan Löfven ( b. 1957) SAP

[Sjunka av Sami People]
Sami folket sjunker Antagen 14 Aug 1986

  ¹ Full stil av linjalen :
(a) 1250-1278: Dei gratia Rex Sveorum ("genom Guds nåd, kung av svenskarna),
(b) 24 Maj 1278 - 1318 1362-1364: Dei gratia Sveorum Gotorumque Rex ("genom Guds nåd, kung av svenskarna och goterna"),
(c) 1319-1332: Dei gratia Rex Sueciae et Norwegiæ ("genom Guds nåd, kung av Sverige och Norge"),
(d) 1332 - 1364: Dei gratia Regnorum Sueciae et Norwegiæ terreque Scaniae Rex , (på svenska): Med Guds nad, Sveriges OCH Norges Konung ("genom Guds nåd, kung av Sverige och Norge"), och 26 Apr 1357 - 21 Jun 1359 av Erik XII: Dei gratia Sveorum Gotorumque Rex et dominus terrae Scaniae , (på svenska): Med Guds Nade Svea OCH Göta Konung OCH Herre ÖVER Skånes Land ("av nåd, kung av Sverige och Gotland och Herre över Scania");
(e ) 18 Feb 1364 - 23 Jul 1396: Med Guds Nade, Sveriges OCH GOTES Konung, Herre över Skåne ("genom Guds nåd, kung av svenskarna och goterna, Herre över Scania"),
(f) 23 Jul 1396 - 1 okt 1439: Med Guds Nade, Sveriges, Danmarks, Norges, Vendes OCH GOTES Konung, Hertig i Pommern ("genom Guds nåd, kung av Sverige, Danmark, Norge, vender och goterna, och hertig av Pommern") ;
(g) 1448-2 Jul 1457 9 Aug 1464 - 15 maj 1470: Med Guds Nade, Sveriges, Norges OCH GOTES Konung ("genom Guds nåd, kung av Sverige, Norge och goterna"),
(h) 2 Jul 1457 - 17 Apr 1464
: Med Guds Nade, Danmarks, Sveriges, Norges, Vendes OCH GOTES Konung, Greve i Oldenburg OCH Delmenhorst (från 1460: Med Guds Nade, Danmarks, Sveriges, Norges, Vendes OCH GOTES Konung, Hertig i Slesvig , Greve i Holsten, Stormarn, Oldenburg OCH Delmenhorst ) ("genom Guds nåd, kung av Danmark, Sverige, Norge, vender och goterna, greve av Oldenburg och Delmenhorst [från 1460:" genom Guds nåd, kung Danmark, Sverige, Norge, venderna och goterna, hertig av Schleswig, greve av Holstein, Stormarn, Oldenburg och Delmenhorst "]);
(i) 18 oktober 1497 - 6 Jun 1523 : Med Guds Nade, Danmarks, Sveriges, Norges, Vendes OCH GOTES Konung, Hertig i Slesvig, Holsten, Stormarn OCH Ditmarsken, Greve UDI Oldenburg OCH Delmenhorst ("genom Guds nåd, kung av Danmark, Sverige, Norge, vender och goterna, hertig av Schleswig, Holstein, Stormarn och Ditmarschen , greve inom O ldenburg, Delmenhorst ");
(j) 6 Jun 1523 - 4 Nov 1814: Med Guds Nade, Sveriges, GOTES OCH Vendes
Konung / Drottning , [från 1577] Storfurste / Storfurstinna AV Finland ("av Guds nåd kung / drottning av Sverige, goterna och vender [och från 3 Aug 1577], storhertig / hertiginnan av Finland "); 
(k) 4 Nov 1814 - 7 Jun 1905: Med Guds Nade, Sveriges, Norges , GOTES OCH Vendes Konung
("genom Guds nåd, kung av Sverige, Norge, goterna och vender "); 
(l)
7 Jun 1905 - 19 Sep 1973: Med Guds Nade, Sveriges, GOTES OCH Vendes Konungm (" genom Guds nåd, kung av Sverige, goterna och vender "),
(m) från 19 Sep 1973: Sveriges Konung ("King of Sweden").

 ² Under perioden 1809-1876 fanns det två regeringschefer, som kallas premiärminister för rättsliga och premiärminister utrikesminister. Dessa var lika i status, men snart statsministern för justitie utvecklats som den ledande kraften i regeringen, som informellt kallas kansler från 1858. Den 20 Mar 1876 posten som premiärminister invigdes officiellt.

Adelstitlar: Friherre = Baron, Greve = Count, Hertig = Duke.

Party förkortningar : CP = C enterpartiet (Centerpartiet, social liberal, est.1957); 
FPL = F olkpartiet liberalerna (folkpartiet , liberal, 1934-1990 namnges folkpartiet [ F olkpartiet ], est.1934); MS = M oderata Samlingspartiet (Måttlig  Samlings Partiet, center-höger, tidigare HP, est.1969); SAP = Sveriges Socialdemokratiska Aarbetareparti (Svenska socialdemokratiska arbetarpartiet, socialdemokratiska, est.1889);
- Tidigare parter: AV = Allmänna Valmansförbundet ( allmänna val- League , konservativ, 1904-1938, omdöpt HP) ; BF = B ondeförbundet (Farmers 'League , nordisk agrara, 1913-1957, omdöpt KP), Cap = Mösspartiet (Cap Party, lägre adeln, pacifist, självutnämnd parti av folket, 1739-1772); Con = konservativ (Konservativ ); FF = F risinnade Folkpartiet ( Frisinnade folkpartiet , liberal, förbuds, splittring från LS, 1924-1935, sammanslagna till FPL), Hat = Hattpartiet (Hat Party, övre adeln, pro-monark, anti-ryska, 1730's-1772 ); Hop = Hovpartiet (Court Party, rojalister, 18th cent. ), HPHögerns Riksorganisation ( National Organization of högern , konservativ, 1938-1969, som heter höger-Party [Högerpartiet] 1952-1969, omdöpt MS), HSP = Holsteinska Partiet (Holsteiner, stöttade fordran Karl Friedrich Herzog zu Holstein-Gottorp som kung, 1719-1727 ), L = L antmannapartiet (partiets landsbygds Människor, agrara, från 1900 konservativ, 1867-1912, omdöpt LB); Lib =  Liberalpartiet (fp) , LB = Lantmanna- OCH Borgarepartiet (Farmer och Bourgeoisie Party , moderat konservativ, 1912-1935, sammanslagna till AV ) , LS = Liberala Samlingspartiet (Liberala samlingspartiet, liberala, 1900-1924); LS = Liberala Samlingspartiet ( Liberal  Coalition P arty, liberal, 1900-1924);  NP = Nationella Partiet (National Party, konservativ, 1912-1934, sammanslagna till AV) ; PPProtektionistiska Partiet (Första kammarens protektionistiska parti, konservativ, 1902-1912, omdöpt NP)Scania (Skåne)

[Dansk flagga]
        till 26 Feb 1658
 
Karta över Skåne
Kapital : Malmö
 
c.380 Halv legendariske Konungariket Scania, styrdes av Rex Scaniae .

 

c.930 En av de tre förenade beståndsdelar (tillsammans med Jylland

 

                             och öarna [Själland]) Konungariket Danmark .

 

1320 - 1332 pantsatt av Danmark till Holstein.

 

1332 - 1360 I unionen med Sverige, Sveriges kung stylade Rex Scaniae .

 

1370 - 1385 Enkla Hansan.

 

26 Feb 1658 Avgiven av Danmark till Sverige i freden i Roskilde; autonomi

 

                             garanteras med egen församling ( Lantdagen ). Skåne beskrivits

 

                             av Sverige som "inhemska men främmande land", innehåller 

 

                             provinserna Skåne (korrekt), Blekinge, Bornholm (återvänt till

 

                             Danmark 27 maj 1660) och Halland. Kungen av Sverige lägger

 

                             stil av hertig av Skåne.

 

27 Jun 1676 - 4 Dec 1676 Enkla Danmark.

 

1719 Åter organiserade i grevskapen Kristianstad och Malmöhus. 

 

1720 Autonomi avskaffas.

 

 9 Feb 1801 - 27 Mar 1809 Office of generalguvernören återställd.


Guvernörer general Skåne, Halland och Blekinge
18 Mar 1658 - 15 Sep 1664 Gustaf Otto, Greve Stenbock (b 1614 - d. 1658).
15 Sep 1664-1669 Gustaf Persson, friherre Banér (b 1618 - d. 1689.)
1669 - 31 maj 1676 Claes Danckwardt-Lillieström (b 1613 -.. d 1681)
 1 Jun 1676 - 30 Jul 1677 Fabian, friherre von Fersen, (b 1626 -.. d 1677)
                             friherre von Cronendahl
 3 Aug 1677-1679 Göran Kasper, friherre Sperling (b 1630 -.. d 1691)
14 oktober 1679 - 10 Jun 1680 Johan Göransson, greve (b 1635 -.. d 1680)
                             Gyllenstierna
guvernör general Skåne, Halland och Bohuslän
 4 Sep 1680 - 17 Apr 1693 Rutger, friherre von Ascheberg (b 1621 -.. d 1693) Governors

23 Dec 1693-1698 Otto Ottosson, greve Vellingk (b 1649 - d. 1708).
 4 Jul 1698 -. 27 Dec 1705 Carl Gustaf, greve Rehnskiöld (b 1651 - d . 1722) guvernör general Skåne

Dec 27 1705-1711 Magnus, Greve Stenbock (b 1664 -.. d 1717) Governors

1711-1716 Jakob, frierre Burenskiöld (f. 1655 - d. 1738)
1716 - 1717 Carl Gustaf, Skytte (b 1647 -.. d 1717)
28 Jun 1717-1719 Carl Gustaf, greve Hård (b 1674 -.. d 1744) generalguvernören

 9 Feb 1801 - 27 Mar 1809 Johan Kristoffer, friherre Toll (b 1743 - d. 1817.)

Ordförandena i Lantdagen
26 Feb 1658-1720 ....

Adelstitlar: Greve = Count, Friherre = Baron.Gotland

1288 - 1361 Visby en fri stad.
1358 - 1470                 Visby medlem av Hansan.
27 Jul 1361 Gotland under danskt styre.
1392 - 5 Apr 1398 Pirate regel (kallas "Bröder av Vitals (eller proviant)"  
                             eftersom de fångade Hansa fartyg vanligtvis transportera mat
                             under kriget mot Danmark).
 5 Apr 1398 Tyska orden regeln.
13 Nov 1408 Såld till Danmark.
22 Dec 1448 Helt återställd till Danmark (effektiv 20 Apr 1449).
Jul 1525 - Aug 1526 Ansvarig Fria hansastaden Lübeck.
23 Aug 1645 Annekterat av Sverige.
 1 maj 1676 - Sep 1679 Enkla Danmark.
24 Apr 1808 - 18 Maj 1808 Enkla Ryssland.

Danska Governors
1361 - 1396 ....
1396 - 1398 Sven Sture (d. 1424)

Bröder av Vitals (Vitalianer)

1392-1394 ....
1394-1398 Klaus Störtebecker (d. 1401)
                           . + Godeke Michels (d 1402 )
c.1398                     Arend Styke
Teutonic guvernör
c.1398 - c.1408 Johann Teckwitz
Danska Governors
1408-1411 ....
1411-1437 TruID Hase
1437-1448                
Erik "av Pommern" (b 1382 - d. 1459).
1448 - 1449 Magnus Gren (d 1480.)
1449 - (d. 1464) 1464 Olof Axelsson Tott
1464-1487 Ivar Axelsson Tott (bc1420 -. d 1487)
1487-1509 Jöns Holgersson Ulfstand (bc1440 -. d 1523)
1509-1517 Lauritz Schinkel
1517 - 1525 Sør
en (Severin) Norby (d 1530).
19 Jul 1525 - 5 Aug 1526 Hennecke von Ahlefeld 
1526-1528 Paul S
ehstedt
1528-1530 Mikael Sehstedt
1530 - 6 Dec 1537 Henrik Nielsen Rosenkrantz (d 1537.)
1538 - 1539 Klaus (Nikolaus) Rantzau
                           + Kristofer Stygge
1539-1544 Uladislaus Wobisser
10 Nov 1544 - 8 Jul 1551 Eiler Harden (f. 1505 - d. 1.565)

1551 - 1557 Otto Rud
1557-1560 Kristofer Hvitfeldt
1560-1571 Jöns Bilde till Ljunggard
1571-1576 Kristofer Walkendorff (Valkendorf) (b 1525 - d. 1601).
1576 - 6 Jun 1584 Emicke Kaas
1584-1587 Magnus Göje
20 oktober 1587 - 1591 Erik Lycke
25 May 1591-1595 Nils Bilde
1595 - af.31 oktober 1607 Herman Juel
1608-1614 Brostrup Gädda
1614-1619 Detlof Holk
1619-1625 Kristian Ulefeldt
1625-1627 Falk Lycke
19 Jun 1627-1633 Jöns Höyg (eller H
ö ö g)
1633 -. 1645 Holger Rosencrantz (b 1586 - d 1647).    

1676 - 1679 Thomas Wallenstein (Walgustein)

1679 Gustav Soop

Russian Military Commander
24 Apr 1808 - 18 maj 1808 Nikolay Andrejevitj Bodisko (b 1757 -.. d 1815)
© Ben Cahoon 

31 dec 2014