En uppfinning som skapade ljus

 

11 februari 1847 föddes Thomas Edison, amerikansk uppfinnare (död 1931)

 

Den 27 januari 1880 fick Thomas Alva Edison patent på glödlampan. 1879 börjar Edison arbeta med den elektriska glödlampan. Det var en koltrådslampa. Detta är hans kanske viktigaste uppfinning som blev klar 1880. Bakom valet av material låg ett vetenskapligt arbete och mycken experimenterande, alltså ingen tillfällighet eller slump.

Edison brukar räknas som världens största uppfinnare. Han förbättrade telegrafen och telefonen så att de snabbt kunde tas i allmänt bruk. Han konstruerade fonografen, grammofonens föregångare. I fonografen använde man inte skivor utan vaxrullar. Edison gjorde hundratals uppfinnare och hade vid sin död hela 1093 patent. På begravningsdagen släcktes ljuset över hela nationen under en minut och alla radiostationer iakttog en minuts tystnad och t o m sköt upp sina sändningar som hyllning till en av vår tids största, mest geniala uppfinnare.

 

11 feb 2015