Udda yrkesbeteckningar

När vi släktforskar träffar vi inte alltför sällan på olika yrkesbetäckningar som skapar intresse för vidare forsning. Kommer i denna blogg att beskriva några av dom som jag träffat på i olika sammanhang.

Det första är auskultant, en benämning på en person som under sin utbildning följer verksamheten (auskulterar) vid en skola, en förvaltning, en institution etc., huvudsakligen genom att vara åhörare, ibland också genom viss tjänstgöring,

" Auskultant

Auskultant (av latinets auscultare = lyssna), "åhörare", äldre titel på tjänsteman, som var inskriven i ett ämbetsverk och för sin utbildning fick vara med på verkets förhandlingar, men som inte uppbar någon lön eller hade rätt att delta i besluten. Även benämning på lärarstudent som för sin praktiska utbildning sitter med på andras lektioner, samt på biträden hos lantmätare "

10 dec 2014